Latijn

derde jaar — doorstroom - domeinoverschrijdend

Helemaal je ding

Wil je niet alleen je wetenschappelijke en wiskundige basis, maar ook je taalkundige kennis uitbreiden? In de richting ‘Latijn’ vergroot je je creatieve en culturele competenties, maar train je tegelijk je geheugen en leer je algoritmisch werken. Zowel vanuit het Latijn als vanuit wiskunde en wetenschappen scherp je je analytische, synthetische en kritische vermogens aan.  Deze richting is op maat van leerlingen die breed geïnteresseerd zijn, zowel taalkundig als wiskundig en wetenschappelijk, en die vooral theoretisch en analytisch sterk zijn of willen worden.

Lessentabel

3e JAAR

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans4
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Artistieke vorming1
Wiskunde5
Latijn 5
ICT1

4e JAAR

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Mens en samenleving1
Wiskunde5
Latijn 5
ICT0
Duits1
Artistieke vorming1

Jouw leerlijn

Tweede graad

Latijn

Derde graad

Latijn – moderne talen
Latijn – wiskunde

En verder?

Hoger onderwijs
Professionele bachelor:

  • Onderwijs

Academische bachelor:

  • Taal- en letterkunde
  • Toegepaste taalkunde
  • Geneeskunde
  • Psychologie
  • Burgerlijk ingenieur
  • Wetenschappen

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo