Schooljaar 2023-2024

In onze school bestaat er sinds verschillende jaren een Sociale Dienst die leerlingen waar het thuis financieel niet zo goed gaat, wil helpen. Deze hulp bestaat uit een gedeeltelijke of volledige betaling van de schoolrekening. Via een intakegesprek tijdens de maand september tracht de Sociale dienst meer inzicht in elke concrete situatie te krijgen. Op basis van het ingevuld formulier (de schriftelijke neerslag van het gesprek) wordt later de grootte van de financiële tegemoetkoming bepaald.


Wanneer kan men zich wenden tot de Sociale Dienst?

  • als vader en/of moeder overleden zijn
  • als vader en/of moeder langdurig ziek of werkongeschikt zijn
  • bij andere financiële problemen

Mogen wij u verzoeken slechts op een eventuele tussenkomst van de Sociale Dienst beroep te doen, als uw financiële situatie dit werkelijk vereist. Zo reserveren we onze middelen voor de meest hulpbehoevende leerlingen. Onze middelen zijn immers beperkt: ze komen uitsluitend voort uit de opbrengst van de jaarlijkse tombola en de quiz.

Je kan een telefonische afspraak maken voor een intakegesprek op volgende data:

  • maandag 11 september 2023 van 19 u. tot 21 u.

locatie: Campus MAX STEM (H.-Hartlaan 16, blok B), Campus MAX Middenschool (Stationsstraat 38) , Campus MAX College (Stationsstraat 125)

  • donderdag 21 september 2023 van 19 u. tot 21 u.

locatie: Campus MAX STEM (H.-Hartlaan 16, blok B) voor de leerlingen van de 3 campussen

Ook leerlingen die vorig schooljaar reeds van de Sociale Dienst genoten, moeten opnieuw een afspraak maken!

Leg wel op voorhand een afspraak vast: tel. 013/67 02 76.

 

Gelieve de avond zelf een aanslagbiljet van personenbelasting mee te brengen.

 

Wij verzekeren u dat de inhoud van het gesprek met de bijhorende vragenlijst strikt persoonlijk is en met uiterste zorg zal worden behandeld.