Schooljaar 2022-2023

In onze school bestaat er sinds verschillende jaren een Sociale Dienst die leerlingen waar het thuis financieel niet zo goed gaat, wil helpen. Deze hulp bestaat uit een gedeeltelijke of volledige betaling van de schoolrekening. Via een intakegesprek tijdens de maand september tracht de Sociale dienst meer inzicht in elke concrete situatie te krijgen. Op basis van het ingevuld formulier (de schriftelijke neerslag van het gesprek) wordt later de grootte van de financiële tegemoetkoming bepaald.


Wanneer kan men zich wenden tot de Sociale Dienst?

  • als vader en/of moeder overleden zijn
  • als vader en/of moeder langdurig ziek of werkongeschikt zijn
  • bij andere financiële problemen

Mogen wij u verzoeken slechts op een eventuele tussenkomst van de Sociale Dienst beroep te doen, als uw financiële situatie dit werkelijk vereist. Zo reserveren we onze middelen voor de meest hulpbehoevende leerlingen. Onze middelen zijn immers beperkt: ze komen uitsluitend voort uit de opbrengst van de jaarlijkse tombola en de quiz.

 

Volgende data zijn mogelijk :

In Campus MAX STEM (H.-Hartlaan 16, blok B) voor leerlingen van Campus MAX STEM en Campus MAX Middenschool :

– maandag 5 september 2022 van 19u tot 21u;

– dinsdag 6 september 2022 van 19u tot 21u;

– donderdag 15 september 2022 van 19u tot 21u.

In Campus MAX College (Stationsstraat 125) voor leerlingen van Campus MAX College:

– dinsdag 13 september 2022 van 19u tot 21u. 

Ook leerlingen die vorig schooljaar reeds van de Sociale Dienst genoten, moeten opnieuw een afspraak maken!

 

Leg wel op voorhand een afspraak vast: tel. 013/67 02 76.

 

Gelieve de avond zelf een aanslagbiljet van personenbelasting mee te brengen.

 

Wij verzekeren u dat de inhoud van het gesprek met de bijhorende vragenlijst strikt persoonlijk is en met uiterste zorg zal worden behandeld.