Schooljaar 2020-2021

In onze school bestaat er sinds verschillende jaren een Sociale Dienst die leerlingen waar het thuis financieel niet zo goed gaat, wil helpen. Deze hulp bestaat uit een gedeeltelijke of volledige betaling van de schoolrekening. Via een intakegesprek tijdens de maand september tracht de Sociale dienst meer inzicht in elke concrete situatie te krijgen. Op basis van het ingevuld formulier (de schriftelijke neerslag van het gesprek) wordt later de grootte van de financiële tegemoetkoming bepaald.


Wanneer kan men zich wenden tot de Sociale Dienst?

  • als vader en/of moeder overleden zijn
  • als vader en/of moeder langdurig ziek of werkongeschikt zijn
  • bij andere financiële problemen

Mogen wij u verzoeken slechts op een eventuele tussenkomst van de Sociale Dienst beroep te doen, als uw financiële situatie dit werkelijk vereist. Zo reserveren we onze middelen voor de meest hulpbehoevende leerlingen. Onze middelen zijn immers beperkt: ze komen uitsluitend voort uit de opbrengst van de jaarlijkse tombola en de quiz.