De klokkenluidersrichtlijn is ingevoerd door het Europees Parlement. Deze richtlijn heeft de bedoeling om personen te beschermen die in hun werkomgeving verkregen informatie over inbreuken of vermoedens van inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden.

De inbreuken of bezorgdheden die via deze weg gemeld worden kunnen gaan over volgende onderwerpen:

 • overheidsopdrachten
 • fraude of schade van financiële belangen
 • productveiligheid en -conformiteit
 • veiligheid van vervoer
 • bescherming van het milieu
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • veiligheid van levensmiddelen
 • volksgezondheid
 • consumentenbescherming
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens
 • inbreuken in verband met de interne markt (regelgeving Europese Unie)

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement het Klokkenluidersdecreet Onderwijs definitief aangenomen. Dat is officieel in werking getreden op 11 augustus 2023. Het nieuwe decreet bepaalt dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een intern meldpunt.

 

De contactgegevens van ons intern meldpunt zijn:

 • Telefonisch (te bereiken tijdens de schooluren op volgende nummers):
  Gert Laeveren, preventieadviseur, Campus MAX Tessenderlo
  013 67 02 76 (Campus MAX STEM)

  Stefan Verpoorten, preventieadviseur, Sint-Michiel Leopoldsburg
  011 34 31 35 (Sint-Michiel Bovenbouw)

 • Brief: (zorg ervoor dat je ‘vertrouwelijk’ vermeldt op de enveloppe)
  Cluster Leopoldsburg-Tessenderlo – Campus MAX
  t.a.v. dhr. Gert Laeveren
  Heilig Hartlaan 16 – 3980 Tessenderlo

  Cluster Leopoldsburg-Tessenderlo – Sint-Michiel
  t.a.v. dhr. Stefan Verpoorten
  Diestersteenweg 3 – 3970 Leopoldsburg

 • In persoon: door een afspraak te maken met de aanspreekpunten/meldingsbeheerders voor de klokkenluidersprocedure in de cluster (zie hierboven)
 • Online via de weblink (hier komt knop of link naar https://tbeleotess-broedersvanliefde.sdwhistle.com/)