Herinschrijving

Je bent automatisch ingeschreven voor de hele looptijd van je opleiding. Deze inschrijving eindigt als je uitgeschreven bent of definitief geweigerd wordt. Ieder jaar wordt er wel van je verwacht dat je vóór 5 juli herinschrijft.


Veranderen van studierichting

Wie van studierichting wenst te veranderen, wendt zich altijd tot de pedagogisch directeur en de begeleiding. Zo word je op de juiste manier geïnformeerd over de mogelijkheden je hebt en de stappen die je moet nemen.

Wens je tijdens het schooljaar van richting te veranderen, houd er rekening mee dat veranderen na 15 januari in principe niet meer kan.


Voor de uitgebreide uitleg omtrent inschrijvingen kun je terecht in ons schoolreglement.