Schoolreglement

Beste ouders

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en het voltallige personeel zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu al danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

Als ouder draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven. We zullen de rechten van uw minderjarig kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.


Dag nieuwe leerling

Hartelijk welkom bij je eerste stappen op Campus MAX! Voortaan ben je leerling van onze school. Ben je ingeschreven in het eerste leerjaar, dan is de lagere school nu voorgoed voorbij en zal je, samen met je nieuwe klasgenoten, overstappen naar een andere leefwereld, met nieuwe gewoontes, rechten en verplichtingen.
Dat die aanpassing niet altijd even vlot verloopt voor iedereen weten je leraars gelukkig ook. Zij trachten je daarom zo goed mogelijk te begeleiden. Heb je elders al één of meer jaren secundair onderwijs achter de rug? Kom je nu naar onze school omdat onze studierichtingen meer in de lijn liggen van jouw verwachtingen? Ook jou heten we hartelijk welkom.


Goede oude bekende

Ook jou heten we van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe medeleerlingen op weg wil helpen.


Meerderjarige leerling

Tot jou richten wij een speciaal woord. Op juridisch vlak verandert de relatie tot je ouders door je meerderjarigheid grondig. Daardoor zullen er zich hopelijk geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding voordoen.
Zowel jijzelf, als je ouders ondertekenen het schoolreglement bij het begin van het schooljaar voor akkoord. Jouw handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag.
In dit schoolreglement verwijzen wij met een asterisk (*) naar de items waarin je eventueel vanaf je meerderjarigheid autonoom kunt optreden.


Samen met alle leraars wensen wij alle leerlingen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start. Veel succes!

Davy Mellemans, algemeen directeur
Namens het directieteam en het personeel

Het volledige schoolreglement kan u downloaden als pdf.

Download schoolreglement Campus MAX