Humane wetenschappen

derde jaar — doorstroom - domeinoverschrijdend

Helemaal je ding

Gaat je interesse uit naar filosofie, kunst, sociologie en psychologie? In de richting ‘Humane wetenschappen’ filosofeer je over de mens, over de wereld rondom je en over de zin van het leven. Je leert er kijken en luisteren naar kunst, je ontdekt er de verbanden tussen mens, gedrag en samenleving. Deze richting is op maat van leerlingen die een brede algemene vorming willen, met een sterk pakket talen, maar met nadruk op de ‘menswetenschappen’.

Lessentabel

3e JAAR

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels3
Frans4
Wiskunde4
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Artistieke vorming1
Kunstbeschouwing1
Filosofie1
Sociologie en psychologie3
ICT1

4e JAAR

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans4
Wiskunde4
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Mens en samenleving1
Kunstbeschouwing2
Filosofie2
Sociologie en psychologie3
ICT0

Jouw leerlijn

Tweede graad

Humane wetenschappen

Derde graad

Humane wetenschappen
Welzijnswetenschappen

En verder?

Hoger onderwijs
Professionele bachelor:

  • Onderwijs
  • Sociaal-agogisch werk
  • Gezondheidszorg

Academische bachelor:

  • Psychologie
  • Pedagogische wetenschappen
  • Gezondheidswetenschappen
  • Geschiedenis

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo