Economische wetenschappen

tweede graad — doorstroom - domeinoverschrijdend

Helemaal je ding

Wil je een sterk theoretische richting met een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket economie en wiskunde? In de richting ‘Economische wetenschappen’ word je ingewijd in de economie als systeem en in de werking van ondernemingen. Hier leer je logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen, met bovendien een sterke basis in de talen. Deze richting is op maat van leerlingen die een duidelijke interesse tonen voor economie en de bedrijfswereld, en die die wereld eerder vanuit een theoretisch kader benaderen dan met het oog op de praktische toepassingen.

De max, want …

… je leert de actualiteit beter begrijpen en je zal in het bedrijfsleven de juiste beslissingen kunnen nemen.

Lessentabel

3e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans4
Engels2
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Artistieke vorming1
ICT1
MAX+1
 
Specifieke vorming
Economie 4
Wiskunde5

4e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans4
Engels2
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Artistieke vorming1
Mens en samenleving1
Duits1
 
Specifieke vorming
Economie 4
Wiskunde5

Jouw leerlijn

Tweede graad

Economische wetenschappen

Derde graad

Economie – moderne talen
Economie – wiskunde
Bedrijfswetenschappen

En verder?

Hoger onderwijs
Professionele bachelor:

  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
  • Onderwijs

Academische bachelor:

  • Economische en toegepaste economische wetenschappen
  • Politieke en sociale wetenschappen
  • Rechten
  • Taal en letterkunde
  • Toegepaste taalkunde

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo