Wetenschappen – Wiskunde 6u/8u

derde graad - doorstroom
Download hier de folder over deze studierichting

Helemaal je ding

Heb je een ruime algemene interesse, maar ben je vooral gebeten door positieve, exacte wetenschappen en de abstracte wereld van de wiskunde? Dan is deze richting iets voor jou!

Tijdens biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde leer je feitenmateriaal verzamelen in o.a. practica, labo’s, tijdens excursies … Je wordt geoefend in het kritisch analyseren, evalueren en inzichtelijk verwerken van observaties.

Als liefhebber van analytisch denken biedt 6 uur wiskunde per week een grondige theoretische fundering voor het oplossen van mathematische vraagstukken. Voor leerlingen die gepassioneerd zijn door abstracte wiskunde en het als systeem willen begrijpen, voorzien we 8 uur wiskunde per week. Specifieke denkmethodes, probleemoplossende werkwijze hanteren en een kritische ingesteldheid behoren tot je kwaliteiten.

De max, want …

onze toekomstige wetenschappers moeten de oplossingen vinden in ICT, geneeskunde en klimaatkwesties.

Lessentabel

5e JAAR

Basisvorming19/17
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
MAX+*1
Esthetica1
Seminaires2/0
 
Specifieke vorming13/15
Wiskunde6/8
Biologie1
Chemie2
Fysica2
Aardrijkskunde2
 
* MAX+ = financieel economische vorming, leerstrategieën, voorbereiding hoger onderwijs ...
** keuze uit: filosofie, psychologie, recht, anatomie en fysiologie, geopolitiek ...

6e JAAR

Basisvorming18/16
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
MAX+*1
Inleiding tot ...**1/0
Academische basiscompetenties1/0
 
Specifieke vorming14/16
Wiskunde6/8
Biologie2
Chemie2
Fysica2
Aardrijkskunde1
Informaticawetenschappen1

Jouw leerlijn

Tweede graad

Natuurwetenschappen

Derde graad

Wetenschappen – Wiskunde 6u/8u

En verder?

Professionele bachelor

  • Onderwijs
  • Chemie
  • Biotechniek

Academische bachelor en master

  • Toegepaste wetenschappen
  • Biomedische wetenschappen
  • Geneeskunde
  • Architectuur

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo