Wetenschappen – Wiskunde 6u 5de jaar

derde graad - doorstroom

Helemaal je ding

Heb je een ruime algemene interesse, maar ben je vooral gebeten door positieve, exacte wetenschappen en de abstracte wereld van de wiskunde? Dan is deze richting iets voor jou!

Tijdens de wetenschapsvakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde leer je feitenmateriaal verzamelen in o.a. practica, labo’s of  tijdens excursies. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren, evalueren en inzichtelijk verwerken van je observaties.

Hou je bovendien van analytisch en probleemoplossend denken? Vormen wiskundige vraagstukken voor jou eerder een uitdaging dan een obstakel? Met 6 uren wiskunde per week wordt een grondige theoretische fundering gelegd om mathematische kwesties het hoofd te bieden. Vaardigheden zoals specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen hanteren en een kritische ingesteldheid behoren tot jouw kwaliteiten.

De max, want …

onze toekomstige wetenschappers moeten de oplossingen vinden in ICT, geneeskunde en klimaatkwesties.

Lessentabel

5e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Wiskunde6
Informaticawetenschappen0
Biologie1
Chemie2
Fysica3
Aardrijkskunde1
Esthetica1
Seminaries2
Project0
 
* Financieel economische vorming, studiekeuzebegeleiding, leren studeren ...

6e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Wiskunde6
Informaticawetenschappen1
Biologie2
Chemie2
Fysica2
Aardrijkskunde1
Esthetica0
Seminaries0
Project2

Jouw leerlijn

Derde graad

Wetenschappen – Wiskunde 6

En verder?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

  • Chemie
  • Onderwijs
  • Biotechniek

Academische bachelor en master:

  • Toegepaste wetenschappen
  • Biomedische wetenschappen
  • Geneeskunde
  • Architectuur
  • Ingenieur

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo