Welzijnswetenschappen 5de jaar

derde graad - doorstroom

Helemaal je ding

Heb je een ruime algemene interesse, en word je je specifiek geboeid door filosofie en sociale- en gedragswetenschappen? Dat is deze studierichting iets voor jou.

Tijdens de lessen filosofie leer je filosoferen over de mens, over goed en kwaad, en de wereld rondom je.  Dit doet je met je eigen leefwereld als uitgangspunt.

Daarnaast leer je in het vak sociale- en gedragswetenschappen over thema’s als communicatie, opvoeding, ondersteuning, sociaal recht en de hedendaagse samenleving. Dit alles gebeurt binnen een (sociaal-)wetenschappelijk kader.

Ook natuurwetenschappen krijgt een plaats. Je verwerft inzicht in de fysiologie en anatomie van de mens.  Een klein pakket statistiek maakt deze algemeen vormende richting compleet.

De max, want…

je krijgt inzicht in jezelf en anderen en een mooie basis om binnen een wetenschappelijk kader te werken.

Lessentabel (onder voorbehoud)

5e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans2
Wiskunde3
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Natuurwetenschappen3
Statistiek0
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen6
Filosofie2
Esthetica1
Seminaries2
Project0
 
* Financieel economische vorming, studiekeuzebegeleiding, leren studeren ...

6e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde3
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Natuurwetenschappen2
Statistiek1
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen7
Filosofie2
Esthetica0
Seminaries0
Project2

Jouw leerlijn

Derde graad

Welzijnswetenschappen

En verder?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

  • Sociale gezonheidswetenschappen
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Sociaal werk

Academische bachelor en master:

  • Psychologie
  • Pedagogische wetenschappen

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo