Welzijnswetenschappen

derde graad - doorstroom
Download hier de folder over deze studierichting

Helemaal je ding

Heb je een ruime algemene interesse en word je specifiek geboeid door filosofie en sociale- en gedragswetenschappen? Dan is deze studierichting iets voor jou.

Tijdens de lessen filosofie leer je filosoferen over de mens, over goed en kwaad en de wereld rondom je.  Dit doe je met je eigen leefwereld als uitgangspunt.

Daarnaast leer je in het vak sociale- en gedragswetenschappen over thema’s als communicatie, opvoeding, ondersteuning, sociaal recht en de hedendaagse samenleving. Dit alles gebeurt binnen een (sociaal-)wetenschappelijk kader.

Ook natuurwetenschappen krijgt een plaats. Je verwerft inzicht in de fysiologie en anatomie van de mens.

De max, want…

je krijgt inzicht in jezelf en anderen en een mooie basis om binnen een wetenschappelijk kader te werken.

Lessentabel

5e JAAR

Basisvorming20
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans2
Wiskunde2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
MAX+*1
Esthetica1
Seminaries2
 
Specifieke vorming12
Natuurwetenschappen3
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen7
Filosofie2
 
* MAX+ = financieel economische vorming, leerstrategieën, voorbereiding hoger onderwijs ...
** keuze uit: filosofie, psychologie, recht, anatomie en fysiologie, geopolitiek ...

6e JAAR

Basisvorming20
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans2
Wiskunde3
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
MAX+*1
Inleiding tot ...**1
Academische basiscompententies1
 
Specifieke vorming12
Natuurwetenschappen2
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen7
Filosofie2
Statistiek1

Jouw leerlijn

Tweede graad

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Derde graad

Welzijnswetenschappen

En verder?

Professionele bachelor

  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Sociaal werk
  • Pedagogie van het jonge kind

Academische bachelor en master

  • Psychologie
  • Pedagogische wetenschappen

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo