Campus-MAX-Latijn

Latijn – Wiskunde 6u/8u

derde graad - doorstroom
Download hier de folder over deze studierichting

Helemaal je ding

De studierichting Latijn-Wiskunde biedt een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wiskunde. Dit sterk theoretisch programma opent de deur naar diverse richtingen in het hoger onderwijs.

Je maakt je het Latijnse taalsysteem eigen en verwerft inzicht in de literaire, materiële en geestelijke cultuur van de klassieke oudheid. De grammaticale kennis vergemakkelijkt de studie van andere talen en scherpt je algemene analytische vermogen.

Als liefhebber van analytisch denken biedt 6 uur wiskunde per week een grondige theoretische fundering voor het oplossen van mathematische vraagstukken. Voor leerlingen die gepassioneerd zijn door abstracte wiskunde en het als systeem willen begrijpen, voorzien we 8 uur wiskunde per week. Specifieke denkmethodes, probleemoplossende werkwijze hanteren en een kritische ingesteldheid behoren tot je kwaliteiten.

De max, want…

je analyseert echt alles: de kleine lettertjes en de grote cijfers!

Lessentabel

5e JAAR

Basisvorming19/17
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
Seminaries2/0
 
Specifieke vorming14/16
Latijn4
Wiskunde6/8
Biologie1
Chemie2
Fysica1
 
* MAX+ = financieel economische vorming, leerstrategieën, voorbereiding hoger onderwijs ...

6e JAAR

Basisvorming18/17
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Aardrijkskskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
Academische basiscompetenties1/0
 
Specifieke vorming14/16
Latijn4
Wiskunde6/8
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Informaticawetenschappen1

Jouw leerlijn

Tweede graad

Latijn

Derde graad

Latijn – Wiskunde 6u/8u

En verder?

Professionele bachelor

  • Biotechniek
  • Gezondheidszorg
  • Sociaal-agogisch werk

Academische bachelor en master

  • Geneeskunde
  • Architectuur
  • Burgerlijk ingenieur
  • Criminologische wetenschappen

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo