Latijn – Moderne talen 5de jaar

derde graad - doorstroom

Helemaal je ding

Heb je een ruime algemene interesse, maar ben je vooral gebeten door talen? Ben je zowel geboeid door het analyseren van een klassieke taal als in (door)het actief en creatief gebruiken van enkele moderne wereldtalen? Dan is deze richting iets voor jou!

Hou je van logisch en taalkundig denken, maar heb je ook een grote belangstelling voor de oorsprong van culturele, politieke, juridische en maatschappelijke aspecten? Tijdens het analyseren van geschiedkundige documenten, wetteksten, redevoeringen en poëzie in het Latijn, verdiep je je niet enkel in deze klassieke taal als systeem. Je krijgt ook inzicht in het menselijk denken en handelen doorheen de geschiedenis, leert redeneringen ontwarren en opbouwen en methodisch te werk te gaan.

Ben je bovendien geboeid door taal, communicatie, cultuur en literatuur? Met de optie moderne talen ontwikkel je je kennis van communicatieve vaardigheden in de eigen taal én in de moderne vreemde talen. Je schrijft, leest, luistert en spreekt graag Duits, Engels en Frans, je houdt ervan om creatief met taal bezig te zijn, je analyseert en reflecteert graag over tekstopbouw of spraakkunst. Je verdiept je ook gretig in de socio-culturele eigenheid van de regio’s waar de vreemde taal gesproken wordt en hebt een grote belangstelling voor anderstalige literatuur, film en theater.

De max, want …

Talen zijn een klassieke sleutel tot vele deuren!

Lessentabel

5e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Wiskunde2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Latijn4
Engels3
Frans3
Duits2
Nederlands4
Algemene taalkunde1
Statistiek0
Esthetica1
Seminaires2
Project0
 
* Financieel economische vorming, studiekeuzebegeleiding, leren studeren ...

6e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Wiskunde3
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Latijn4
Engels3
Frans4
Duits2
Nederlands4
Algemene taalkunde0
Statistiek1
Esthetica0
Seminaries0
Project2

Jouw leerlijn

Derde graad

Latijn – Moderne Talen

En verder?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

  • Onderwijs
  • Sociaal agogisch werk
  • Journalistiek

Academische bachelor en master:

  • Taal- & letterkunde
  • Toegepaste taalkunde
  • Geschiedenis
  • Psychologie
  • Pedagogische wetenschappen

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo