Latijn

tweede graad — doorstroom - domeinoverschrijdend
Download hier de folder over deze studierichting

Helemaal je ding

Wil je niet alleen je wetenschappelijke en wiskundige basis, maar ook je taalkundige kennis uitbreiden? In de richting ‘Latijn’ vergroot je je creatieve en culturele competenties, maar train je tegelijk je geheugen en leer je algoritmisch werken. Zowel vanuit het Latijn als vanuit wiskunde en wetenschappen scherp je je analytische, synthetische en kritische vermogens aan.  Deze richting is op maat van leerlingen die breed geïnteresseerd zijn, zowel taalkundig als wiskundig en wetenschappelijk, en die vooral theoretisch en analytisch sterk zijn of willen worden.

De max, want …

… MAX is (afgeleid van het) Latijn. Quod erat demonstrandum – Wat bewezen moest worden: op Campus MAX is Latijn fundamenteel!

Lessentabel

3e JAAR

Basisvorming22
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans3
Engels2
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Artistieke vorming1
ICT1
MAX+*1
 
Specifieke vorming10
Latijn 5
Wiskunde5
 
* MAX+ = leren studeren, studiekeuzebegeleiding, veerkrachtigheid, weerbaarheid ...

4e JAAR

Basisvorming22
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans3
Engels2
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Artistieke vorming1
Duits1
MAX+*1
 
Specifieke vorming10
Latijn 5
Wiskunde5

Jouw leerlijn

Tweede graad

  • Latijn

Derde graad

  • Latijn – moderne talen
  • Latijn – wiskunde

Wat in de toekomst?

Professionele bachelor

  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg
  • Sociaal-agogisch werk

Academische bachelor en master

  • Taal- en letterkunde
  • Geneeskunde
  • Psychologie
  • Burgerlijk ingenieur

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo