Humane wetenschappen

derde graad - doorstroom
Download hier de folder over deze studierichting

Helemaal je ding

Heb je een ruime algemene interesse en zit je graag in een sterk theoretische richting? Word je geboeid door actualiteit en de wereld om je heen? Dan is deze studierichting op je lijf geschreven!

Tijdens filosofie leer je nadenken over de mens en de wereld rondom ons, maar ook over het goede en het kwade. Ook cultuur is een thema waar je niet genoeg van krijgt. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je verdiept je in de vorm, inhoud, context en functie van kunstwerken vanuit een kunsthistorisch kader.

In sociale en gedragswetenschappen krijg je een wetenschappelijke kijk op menselijk gedrag en de hedendaagse samenleving, inclusief politiek en communicatie. Het analyseren van wetenschappelijke theorieën geeft inzicht in de samenleving.

De max, want…

je krijgt een uitgebreid pakket aan algemene vakken en maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.

Lessentabel

5e JAAR

Basisvorming23
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
Seminaries2
 
Specifieke vorming9
Statistiek1
Kunstbeschouwing2
Uitgebreide filosofie2
Sociale en gedragswetenschappen4
 
* MAX+ = financieel economische vorming, leerstrategieën, voorbereiding hoger onderwijs ...
** keuze uit: filosofie, psychologie, recht, anatomie en fysiologie, geopolitiek ...

6e JAAR

Basisvorming24
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
Inleiding tot ...**1
Academische basiscompetenties1
 
Specifieke vorming8
Statistiek1
Kunstbeschouwing1
Uitgebreide filosofie2
Sociale en gedragswetenschappen4

Jouw leerlijn

Tweede graad

Humane wetenschappen

Derde graad

Humane wetenschappen

En verder?

Professionele bachelor

  • Onderwijs
  • Sociaal -agogisch werk
  • Gezondheidszorg

Academische bachelor en master

  • Psychologie
  • Pedagogische wetenschappen
  • Gezondheidswetenschappen
  • Geschiedenis

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo