Campus-MAX-Verzorging

Gezondheidszorg

derde graad - doorstroom/arbeidsmarkt
Download hier de folder over deze studierichting

Helemaal je ding

Heb je interesse in gezondheid en welzijn van volwassenen en ouderen?

In deze richting krijg je een stevig pakket aan natuurwetenschappen en de anatomie en fysiologie van de mens. Je denkt ook na over ethische kwesties in de zorg en je leert hierover kritisch nadenken. Omgaan met diversiteit in de zorg is eveneens een belangrijk onderdeel van je opleiding.

Deze opleiding is zowel theoretisch als praktisch, je krijgt hierbinnen een opleiding tot zorgkundige/verzorgende. Je zal ondersteuning moeten bieden bij verzorgende taken, gepaste ontspanningsactiviteiten organiseren,  huishoudelijke taken uitvoeren …

Je loopt stage in verschillende settings zoals woon- en zorgcentra, dagcentra …

De max, want …

je krijgt een stevige, theoretische basis en de kans om je kennis toe te passen op je stageplaats.

Lessentabel

5e JAAR

Basisvorming19
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Engels2
Frans2
Wiskunde2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
MAX+*1
Seminaries2
 
Specifieke vorming13
Gezondheidszorg**13
 
* MAX+ = financieel economische vorming, leerstrategieën, voorbereiding hoger onderwijs ...
** inclusief stage

6e JAAR

Basisvorming17
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Engels2
Frans2
Wiskunde2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
MAX+*1
 
 
Specifieke vorming15
Gezondheidszorg**15

Jouw leerlijn

Derde graad

Maatschappij en welzijn

Derde graad

Gezondheidszorg

En verder?

Professionele bachelor

  • Gezondheidszorg
  • Sociaal-agogisch werk
  • Onderwijs
  • Pedagogie van het jonge kind

Arbeidsmarkt

  • Verzorgende
  • Zorgkundige

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo