Economische wetenschappen

tweede graad — doorstroom - domeinoverschrijdend
Download hier de folder over deze studierichting

Helemaal je ding

Wil je een sterk theoretische richting met een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket economie en wiskunde? In de richting ‘Economische wetenschappen’ word je ingewijd in de economie als systeem en in de werking van ondernemingen. Hier leer je logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen, met bovendien een sterke basis in de talen. Deze richting is op maat van leerlingen die een duidelijke interesse tonen voor economie en de bedrijfswereld, en die die wereld eerder vanuit een theoretisch kader benaderen dan met het oog op de praktische toepassingen.

De max, want …

… je leert de actualiteit beter begrijpen en je zal in het bedrijfsleven de juiste beslissingen kunnen nemen.

Lessentabel

3e JAAR

Basisvorming23
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans4
Engels2
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Artistieke vorming1
ICT1
MAX+*1
 
Specifieke vorming9
Economie 4
Wiskunde5
 
* MAX+ = leren studeren, studiekeuzebegeleiding, weerbaarheid, veerkrachtigheid ...

4e JAAR

Basisvorming23
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans4
Engels2
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Artistieke vorming1
Duits1
MAX+*1
 
Specifieke vorming9
Economie 4
Wiskunde5

Jouw leerlijn

Tweede graad

 • Economische wetenschappen

Derde graad

 • Economie – moderne talen
 • Economie – wiskunde
 • Bedrijfswetenschappen
 • Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

En verder?

Professionele bachelor

 • Onderwijs
 • Management
 • Bedrijfskunde

Academische bachelor en master

 • Economische wetenschappen
 • Toegepaste economische wetenschappen
 • Politieke en sociale wetenschappen
 • Taal en letterkunde

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo