Economie – Wiskunde 6u/8u

derde graad - doorstroom
Download hier de folder over deze studierichting

Helemaal je ding

Heb je een ruime algemene interesse, maar ben je vooral gebeten door financiële, maatschappelijke en actuele thema’s? Ben je gefascineerd in tabellen, grafieken en modellen die vorm geven aan de economische realiteit?

In de lessen economie leer je over de onderlinge afhankelijkheid van individuen, bedrijven en overheden, de financiële markten, globalisering, duurzaamheid … Je krijgt ook een pakket bedrijfswetenschappen om inzicht te krijgen in het bedrijfsmanagement.

Als liefhebber van analytisch denken biedt 6 uur wiskunde per week een grondige theoretische fundering voor het oplossen van mathematische vraagstukken. Voor leerlingen die gepassioneerd zijn door abstracte wiskunde en het als systeem willen begrijpen, voorzien we 8 uur wiskunde per week. Specifieke denkmethodes, probleemoplossende werkwijze hanteren en een kritische ingesteldheid behoren tot je kwaliteiten.

De max, want…

we schotelen je meteen een boeiend vraagstuk voor : Is economie nu een exacte of een sociale wetenschap?

Lessentabel

5e JAAR

Basisvorming22/20
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
Esthetica1
Seminaries2/0
 
Specifieke vorming10/12
Economie4
Wiskunde6/8
 
* MAX+ = financieel economische vorming, leerstrategieën, voorbereiding hoger onderwijs ...
** keuze uit: filosofie, psychologie, recht, anatomie en fysiologie, geopolitiek ...

6e JAAR

Basisvorming21/19
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
Inleiding tot ...**1/0
Academische basiscompetenties1/0
 
Specifieke vorming11/13
Economie4
Wiskunde6/8
Informaticawetenschappen1

Jouw leerlijn

Tweede graad

Economische wetenschappen

Derde graad

Economie – wiskunde 6u/8u

En verder?

Professionele bachelor

  • Onderwijs
  • Management
  • Bedrijfskunde

Academische bachelor en master

  • Economische wetenschappen
  • Handelswetenschappen
  • Politieke en sociale wetenschappen
  • Rechten

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo