Campus-MAX-Economie

Economie – Moderne talen 5de jaar

derde graad - doorstroom

Helemaal je ding

Heb je een ruime algemene interesse, maar ben je vooral gebeten door financiële, maatschappelijke en actuele thema’s en wil je hier met je medeburgers over in dialoog gaan?

Tijdens economie ontdek je o.a. hoe individuen, bedrijven en overheden van elkaar afhankelijk zijn en onze samenleving en welvaart beïnvloeden, hoe de financiële markten werken, wat globalisering, inflatie en duurzaamheid precies inhouden en hoe de arbeidsmarkt functioneert. Naast deze component algemene economie krijg je in deze studierichting ook een flinke dosis bedrijfswetenschappen waarin je leert hoe een bedrijf gemanaged wordt.

Ben je bovendien geboeid door taal, communicatie, cultuur en literatuur? Met de optie moderne talen ontwikkel je je kennis van en communicatieve vaardigheden in de eigen taal én in de moderne vreemde talen. Je schrijft, leest, luistert en spreekt graag Duits, Engels en Frans, je houdt ervan om creatief met taal bezig te zijn, je analyseert en reflecteert graag over tekstopbouw of spraakkunst. Je verdiept je ook gretig in de socio-culturele eigenheid van de regio’s waar de vreemde taal gesproken wordt en hebt een grote belangstelling voor anderstalige literatuur, film en theater.

De max, want…

l’argent fait tourner le monde, but those who speak make the world go forward…

Lessentabel

5e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Engels3
Frans3
Duits2
Nederlands4
Economie4
Wiskunde3
Esthetica1
Seminaries2
Project0
 
* Financieel economische vorming, studiekeuzebegeleiding, leren studeren ...

6e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Engels2
Frans4
Duits2
Nederlands4
Economie4
Wiskunde4
Esthetica0
Seminaries0
Seminaries2

Jouw leerlijn

Tweede graad

Economie optie talen

Derde graad

Economie – moderne talen

En verder?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

  • Onderwijs
  • Gezondheidssector
  • Bedrijfsmanagement

Academische bachelor:

  • Toegepaste taalkunde
  • Taal- en letterkunde
  • Economische wetenschappen
  • Handelswetenschappen
  • Rechten
  • Politiek en sociale wetenschappen

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo