Campus-MAX-Economie

Bedrijfswetenschappen

derde graad - doorstroom
Download hier de folder over deze studierichting

Helemaal je ding

Heb je een ruime algemene interesse, maar ben je vooral gebeten door financiële, maatschappelijke en actuele thema’s? Ben je gefascineerd door tabellen, grafieken en modellen die vorm geven aan de economische realiteit?

Tijdens algemene economie ontdek je o.a. hoe individuen, bedrijven en overheden van elkaar afhankelijk zijn, wat globalisering is, hoe de arbeidsmarkt werkt, wat duurzaamheid is …

Naast algemene economie krijg je ook een stevig pakket bedrijfswetenschappen waarin je kennis maakt met sociaal en fiscaal recht, kostprijsbereking … Je dient zelf ook een ondernemingsconcept te ontwikkelen.

We gebruiken ook wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast krijg je ook een stevige basis algemene vorming.

De max, want…

je ontwikkelt de vaardigheden om nauwkeurig en in team te werken. Dit zijn belangrijke eigenschappen in het bedrijfsleven.

Lessentabel

5e JAAR

Basisvorming20
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
MAX+*1
Esthetica1
Seminaries2
 
Specifieke vorming12
Wiskunde3
Informaticawetenschappen1
Bedrijfswetenschappen8
 
* MAX+ = financieel economische vorming, leerstrategieën, voorbereiding hoger onderwijs ...
** keuze uit: filosofie, psychologie, recht, anatomie en fysiologie, geopolitiek ...

6e JAAR

Basisvorming19
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
MAX+*1
Inleiding tot ...**1
Academische basiscompetenties1
 
Specifieke vorming13
Wiskunde4
Informaticawetenschappen1
Bedrijfswetenschappen8

Jouw leerlijn

Tweede graad

Bedrijfswetenschappen

Derde graad

Bedrijfswetenschappen

En verder?

Professionele bachelor

  • Bedrijfsmanagement
  • Rechtspraktijk
  • Onderwijs
  • Bedrijfswetenschappen

Academische bachelor en master

  • Toegepaste economische wetenschappen
  • Handelswetenschappen

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo