Klik hier voor het kennismakingsfilmpje

In onze school zijn er ook enkele klassen buitengewoon onderwijs OV4. OV4 staat voor opleidingsvorm 4. Opleidingsvorm 4 is buitengewoon onderwijs voor normaal- of hoogbegaafde jongeren. Op onze school kunnen jongeren met autisme (type 9) of jongeren met gedrags- en emotionele problemen (type 3) terecht.
De opleidingsvorm 4 is een organisatie van de secundaire scholen Sint-Ferdinand. Via deze link bezoek je hun website: https://www.sint-ferdinand.be/wat-opleidingsvorm-4-stroom-asotso

Het doel van OV4 is leerlingen voorbereiden op een job op de gewone arbeidsmarkt of een studie in het hoger onderwijs. Hiervoor geven we leerlingen extra ondersteuning. Dit vertaalt zich onder andere in onderwijs met veel structuur en duidelijkheid, kleine klasgroepen van gemiddeld zes leerlingen, aandacht voor positieve binding, gespecialiseerde opvoedkundige begeleiding en nauwe samenwerking met ouders, CLB en externe hulpverleners.

Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden die individueel per leerling bekeken en geëvalueerd worden. Elke leerling krijgt een individuele coach die wekelijks aftoetst hoe het loopt op school en waar bijsturing nodig is. Tijdens deze gesprekken is er aandacht voor socio-emotionele ontwikkeling, studieplanning, leren leren, sociale vaardigheden, gezondheid, …

De leerlingen van OV4 volgen hetzelfde leerplan als de leerlingen van het gewoon onderwijs. Hiervoor werken we nauw samen met de leerkrachten van Campus Max STEM. We gebruiken dezelfde handboeken en werken samen aan oa. examens en toetsen. De meeste leerlingen volgen voltijds de lessen in OV4.  Sommige leerlingen hebben een gecombineerd programma: ze volgen een aantal lessen binnen OV4 en een aantal lessen in het gewoon onderwijs. Nog anderen gaan na een periode in OV4 voltijds over naar het gewoon onderwijs, eventueel met extra ondersteuning.

Ons team wordt ondersteund door 2 orthopedagogen en een leerlingbegeleidster. We werken samen met het ganse team om zo het schoollopen voor elke leerling zo aangenaam mogelijk te maken.  We zijn trots op ons gedreven en warm team dat elke dag probeert onze visie waar te maken!

Kiezen voor OV4 is dus kiezen voor het beste van beide werelden: het niveau van een gewone school met extra zorg en ondersteuning vanuit OV4.

Studieaanbod

Jaar Richting Situering binnen secundair onderwijs
3 en 4 Biotechnieken
Grafische technieken
Elektromechanische technieken
Finaliteit doorstroom/ arbeidsmarkt
5 en 6 Crossmedia
Elektromechanische technieken
Biotechnologische en chemische technieken
Grafimedia
Finaliteit doorstroom/arbeidsmarkt

Inschrijvingen

Voor meer informatie of voor aanmeldingen, kunnen de volgende personen gecontacteerd worden:

Hanne Slabbaert: hanne.slabbaert@campusmax.be – 0486 17 89 78 (orthopedagoge)

Algemeen telefoonnummer: 013 53 06 30