Begeleiding op school

We benaderen het schoolleven als relationeel om te leren, te leren leren en te leren leven. Leerkrachten, ondersteunend personeel, directie, ondersteuners, ouders en leerlingen dragen hierin hun verantwoordelijkheid.

We hanteren ‘verbindend gezag’ als een structurerend principe in de ondersteuning van de leerkracht, de leerling en de samenwerkingEnerzijds wensen we de eerstelijnszorg van de leerkrachten te versterken uitgaande van samen gedragen waakzame zorg: we zijn warm en duidelijk, we stellen grenzen en verzorgen de relatie.  Anderzijds willen we voor leerlingen een warme en duidelijke plek zijn. Op deze manier knutselen we met z’n allen aan een sfeer van betrokkenheid, veiligheid, geweldloosheid, respect voor diversiteit, rechtvaardigheid, begrip, grens en samenwerking.

Afhankelijk van de rol als leerling, leerkracht, ouder … liggen er verschillende accenten in de waakzame zorg.  Nadenken over jezelf en je rol,  kortom zelfreflectie is hierbij een belangrijk denken om bij te sturen waar nodig. Werken aan herstel is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij volwassenen ‘voorleven’. 

De GOK-werking en de aanvangsbegeleiding zijn tevens wezenlijk onderdeel van de begeleiding.

Samen werken we aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving!