De MAX-uren bieden je de gelegenheid om zelfstandig je werk te plannen en uit te voeren. Je kunt ook uitleg krijgen van je vakleerkracht of een klasgenoot. We zetten tijdens deze uren in op leren plannen, leren leren, samen leren en studiekeuzebegeleiding via het zelf ontwikkelde werkboek: MAX-groei.

We zetten tijdens de MAX-uren in het eerste jaar in op het trainen van je executieve functies. In deze uren leer je zelfstandig werk op een goede manier aan te pakken. Je krijgt de kans om te remediëren of te verdiepen onder begeleiding van je vertrouwde leerkrachten. Zo leer je om te plannen, je timing aan te passen, ervoor te zorgen dat je goed georganiseerd bent, enz. De klascoach neemt tijdens deze lesuren de tijd om je individueel of in kleine groepjes te coachen tijdens het leerlingencontact.

Ook in het tweede jaar zetten we in op het verruimen van jouw kennis en vaardigheden. We nemen het systeem van het eerste jaar over en geven jou nog meer kansen om jezelf te ontplooien. Afhankelijk van jouw noden kun je kiezen voor verdieping, remediëring, extra instructie voor die vakken waarvoor je dat nodig hebt.

De leerlingen die cognitief sterk functionerend zijn krijgen gedurende deze MAX-uren een aangepast leertraject waarbij ze een extra verdiepend project naar keuze uitwerken en aan eigen doelen werken. Ze leren samenwerken en doorzetten (ook als het niet vanzelf gaat).