Vind je het spannend om te starten in een nieuwe school?  We beleven samen met jou je nieuwe avontuur. We helpen je op weg tijdens de VIP-weken. VIP staat voor verkennen, informeren en proberen. We verkennen de klasgroep en de school. We informeren je over de werking van de school en hoe je goed kan leren. Je mag tegelijk ook proberen hoe je bv. inlogt op Smartschool, hoe je berichten verstuurt en taken indient. 

Je krijgt een groeimap die jouw wegwijzer zal zijn. Tijdens het hele schooljaar breng je hiermee je talenten in kaart. Met je klascoach bespreek je tijdens leerlingencontacten je interesses, talenten en keuzemogelijkheden. Bij elk oudercontact bespreken we samen hoe je gegroeid bent.