27 augustus: boekenverkoop en rondleiding voor nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen kunnen op 27 augustus kennismaken met de lokalen en enkele leerkrachten. Aansluitend op de boekenverkoop krijgen nieuw ingeschreven leerlingen de kans om een bezoek te brengen aan de gebouwen van de middenschool. Kom gewoon langs, ons adres is Stationsstraat 38. Je volgt samen met je ouders een route door de school en onderweg kan je kennismaken met de leerkrachten. Nog niet ingeschreven leerlingen kunnen zich ook aanmelden die dag. De rondleidingen starten om 9.00u. en eindigen rond 12.30u.

Vrije dagen van het eerste trimester

woensdag 6 oktober 2021: pedagogische studiedag

maandag 25 oktober 2021: vrije dag wegens klassenraden

maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021: herfstvakantie

donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand

vrijdag 12 november 2021: facultatieve verlofdag

vrije dagen omwille van klassenraden in de week voor de kerstvakantie worden later meegedeeld

maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022: kerstvakantie

Vrije dagen van het tweede trimester

maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022: krokusvakantie

vrije dagen omwille van klassenraden in de week voor de paasvakantie worden later meegedeeld

maandag 4 tot en met maandag 18 april 2022: paasvakantie

Vrije dagen van het derde trimester

woensdag 4 mei 2022: pedagogische studiedag

donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022: verlengd weekend Hemelvaart

maandag 6 juni 2022: pinkstermaandag

vrije dagen omwille van klassenraden in de week voor de zomervakantie worden later meegedeeld

Vrijdag 1 juli  – woensdag 31 augustus 2022: zomervakantie

 

Ouderavonden

Dinsdag 21 september 2021: Algemene info en klassikale kennismaking met de klascoach: 19.00 u. 1ste jaar en 20.00 u. 2de jaar

Maandag 11 oktober 2021: infoavond leren leren met Tommy Opgenhaffen: 19.00 u.

Donderdag 28 oktober 2021: individueel oudercontact met de klascoach (op afspraak)

Donderdag 18 november 2021: infoavond growth mindset met Véronique Janssens: 19.00 u.

Donderdag 23 december 2021: individueel oudercontact met de klascoach (op afspraak)

Donderdag 31 maart en vrijdag 1 april 2022: individueel oudercontact met de klascoach (op afspraak)

Woensdag  29 juni 2022: individueel oudercontact met de klascoach (op afspraak)