Vrije dagen van het eerste trimester

woensdag 6 oktober 2021: pedagogische studiedag

maandag 25 oktober 2021: vrije dag wegens klassenraden

maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021: herfstvakantie

donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand

vrijdag 12 november 2021: facultatieve verlofdag

vrije dagen omwille van klassenraden in de week voor de kerstvakantie worden later meegedeeld

maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022: kerstvakantie

Vrije dagen van het tweede trimester

maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022: krokusvakantie

vrije dagen omwille van klassenraden in de week voor de paasvakantie worden later meegedeeld

maandag 4 tot en met maandag 18 april 2022: paasvakantie

Vrije dagen van het derde trimester

woensdag 4 mei 2022: pedagogische studiedag

donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022: verlengd weekend Hemelvaart

maandag 6 juni 2022: pinkstermaandag

vrije dagen omwille van klassenraden in de week voor de zomervakantie worden later meegedeeld

Vrijdag 1 juli  – woensdag 31 augustus 2022: zomervakantie

 

Ouderavonden

Dinsdag 21 september 2021: Algemene info en klassikale kennismaking met de klascoach: 19.00 u. 1ste jaar en 20.00 u. 2de jaar

Maandag 11 oktober 2021: infoavond leren leren met Tommy Opgenhaffen: 19.00 u.

Donderdag 28 oktober 2021: individueel oudercontact met de klascoach (op afspraak)

Donderdag 18 november 2021: infoavond growth mindset met Véronique Janssens: 19.00 u.

Donderdag 23 december 2021: individueel oudercontact met de klascoach (op afspraak)

Donderdag 31 maart en vrijdag 1 april 2022: individueel oudercontact met de klascoach (op afspraak)

Woensdag  29 juni 2022: individueel oudercontact met de klascoach (op afspraak)