Als je meer kans wil maken op een plaatsje om in te schrijven op onze school dan raden we je aan om je eerst digitaal aan te melden. Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Je kan niet meer zomaar inschrijven tot de datum van 16 mei 2023.

Voor 16 mei werken we met een aanmeldprocedure. Lees onderstaande informatie en kom zeker ook eens langs op onze infodag op 5 maart 2023. 

Inschrijven verloopt voortaan op een andere manier dan vroeger. Kom zeker langs op onze infodag om onze school te leren kennen. Hieronder krijg je een overzicht.

 • 5 maart 2023: infodag met geleide bezoeken – schrijf binnenkort hiervoor in via deze website.
 • 27 maart – 21 april 2023: aanmeldperiode – meld je zoon/dochter aan. Meer info vind je hier.
 • 11 mei 2023: bericht van toewijzing – je ontvangt een bericht of je je kind kunt inschrijven in onze school.
 • 14 mei 2023: Campus MAX-dag – alle campussen openen de deuren, je kunt deelnemen aan workshops, je verneemt hoe je je kunt inschrijven, er zijn optredens en foodtrucks en zoveel meer.
 • 16 mei – 12 juni 2023: start inschrijvingen.

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?

 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.
 • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
 • We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende scholen effectief inschrijven.
 • Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.
 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

Wie meldt aan?

Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers en zussen en kinderen van personeel.

1A

1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

1B

1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen (onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen naar 1B).

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

Hoe aanmelden?

Je meldt aan vanaf 27 maart 2023 (14u00) tot en met 21 april 2023 (14u00) via de website https://aanmelden.school. Volg ons stappenplan.

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer met internet en een e-mailadres.
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op:
  • de (kids-)identiteitskaart
  • de isi+-kaart
  • een klever van het ziekenfonds
 • Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.