Wetenschappen – Wiskunde 6u

derde graad - doorstroom

Helemaal je ding

Heb je een ruime algemene interesse, maar ben je vooral gebeten door positieve, exacte wetenschappen en de abstracte wereld van de wiskunde? Dan is deze richting iets voor jou!

Tijdens de wetenschapsvakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde leer je feitenmateriaal verzamelen in o.a. practica, labo’s of  tijdens excursies. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren, evalueren en inzichtelijk verwerken van je observaties. In de derde graad wacht je ook een heuse onderzoeksopdracht, waarbij misschien de kiem gelegd wordt voor je verdere toekomst als ontdekker!

Hou je bovendien van analytisch en probleemoplossend denken? Vormen wiskundige vraagstukken voor jou eerder een uitdaging dan een obstakel? Met 6 uren wiskunde per week wordt een grondige theoretische fundering gelegd om mathematische kwesties het hoofd te bieden. Vaardigheden zoals specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen hanteren en een kritische ingesteldheid behoren tot jouw kwaliteiten.

De max, want …

onze toekomstige wetenschappers moeten de oplossingen vinden in ICT, geneeskunde en klimaatkwesties.

Campus-MAX-Chemie

Wij zitten in wetenschappen-wiskunde 6 omdat we de wereld rondom ons willen onderzoeken en we in het hoger onderwijs nog alle richtingen uit kunnen.

Lore en Anouk
6 Wetenschappen - Wiskunde 6

Lessentabel

5e JAAR

Godsdienst2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Aardrijkskunde2
Biologie1
Chemie2
Fysica2
Wiskunde6
Esthetica1
Seminaries2
Praktische wetenschappelijke toepassingen1

6e JAAR

Godsdienst2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Aardrijkskunde1
Biologie2
Chemie2
Fysica2
Wiskunde6
Seminaries2
Toegepaste fysica1
Praktische wetenschappelijke toepassingen1

Jouw leerlijn

Tweede graad

Wetenschappen

Derde graad

Wetenschappen – Wiskunde 6

En verder?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

  • Biomedische laboratoriumtechnologie
  • Onderwijs
  • Chemie

Academische bachelor:

  • Geneeskunde
  • Biomedische wetenschappen
  • Farmaceutische wetenschappen
  • Toegepaste wetenschappen
  • Ingenieur
  • Architectuur

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo