Campus-MAX-Latijn

Latijn – Wiskunde 8u

derde graad - doorstroom

Helemaal je ding

Heb je een ruime algemene interesse? De sterk theoretische studierichting Latijn-wiskunde combineert een brede algemene vorming met Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde, waardoor je in het hoger onderwijs een zeer ruime waaier aan opleidingen kan aanvangen.

Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en je verwerft via de klassieke teksten een dieper begrip van de literaire, materiële en geestelijke cultuur tijdens de klassieke oudheid. De grammaticale kennis en vaardigheden die je aanleert, vergemakkelijken niet alleen de studie van andere talen, maar scherpen ook je algemene analytische vermogens aan. De culturele en filosofische inzichten die via de teksten aan het licht komen, vormen een mooie spiegel voor je eigen culturele en filosofische ontwikkeling.

Hou je bovendien van analytisch en probleemoplossend denken? Vormen wiskundige vraagstukken voor jou eerder een uitdaging dan een obstakel? Ben je geïnteresseerd in wiskunde op een hoger abstractieniveau en wil je wiskunde als systeem doorgronden? Met 8 uren wiskunde per week wordt een grondige theoretische fundering gelegd om mathematische kwesties het hoofd te bieden. Vaardigheden zoals specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen hanteren en een kritische ingesteldheid behoren tot jouw kwaliteiten.

De max, want…

je analyseert echt álles: de kleine lettertjes en de grote cijfers!

Campus-MAX-Wiskunde

“Wij zitten in deze richting omdat we ons graag vastbijten in wiskunde maar dankzij Latijn, talen en wetenschappen nog alle mogelijkheden hebben in het hoger onderwijs.”

Jules en Mats
5 Latijn - Wiskunde 8

Lessentabel

5e JAAR

Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde8
Latijn4
Esthetica1

6e JAAR

Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Engels2
Frans3
Fysica2
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde8
Latijn4

Jouw leerlijn

Tweede graad

Latijn

Derde graad

Latijn – Wiskunde 8u

En verder?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

  • Onderwijs
  • Elektronica-ict

Academische bachelor:

  • Geneeskunde
  • Biomedische wetenschappen
  • Farmaceutische wetenschappen
  • Ingenieurswetenschappen
  • Taal- en letterkunde
  • Rechten
  • Geschiedenis

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo