Campus-MAX-Latijn

Latijn – Wiskunde 8u 5de jaar

derde graad - doorstroom

Helemaal je ding

Heb je een ruime algemene interesse? De sterk theoretische studierichting Latijn-wiskunde combineert een brede algemene vorming met Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde, waardoor je in het hoger onderwijs een zeer ruime waaier aan opleidingen kan aanvangen.

Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en je verwerft via de klassieke teksten een dieper begrip van de literaire, materiële en geestelijke cultuur tijdens de klassieke oudheid. De grammaticale kennis en vaardigheden die je aanleert, vergemakkelijken niet alleen de studie van andere talen, maar scherpen ook je algemene analytische vermogens aan. De culturele en filosofische inzichten die via de teksten aan het licht komen, vormen een mooie spiegel voor je eigen culturele en filosofische ontwikkeling.

Hou je bovendien van analytisch en probleemoplossend denken? Vormen wiskundige vraagstukken voor jou eerder een uitdaging dan een obstakel? Ben je geïnteresseerd in wiskunde op een hoger abstractieniveau en wil je wiskunde als systeem doorgronden? Met 8 uren wiskunde per week wordt een grondige theoretische fundering gelegd om mathematische kwesties het hoofd te bieden. Vaardigheden zoals specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen hanteren en een kritische ingesteldheid behoren tot jouw kwaliteiten.

De max, want…

je analyseert echt álles: de kleine lettertjes en de grote cijfers!

Lessentabel

5e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Latijn4
Wiskunde8
Informaticawetenschappen0
Biologie1
Chemie1
Fysica1
 
* Financieel economische vorming, studiekeuzebegeleiding, leren studeren ...

6e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Aardrijkskskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Latijn4
Wiskunde8
Informaticawetenschappen1
Biologie1
Chemie1
Fysica1

Jouw leerlijn

Derde graad

Latijn – Wiskunde 8u

En verder?

Professionele bachelor:

  • Biotechniek
  • Gezondheidszorg

Academische bachelor en master:

  • Geneeskunde
  • Architectuur
  • Burgerlijk ingenieur
  • Rechten
  • Geschiedenis
  • Criminologische wetenschappen

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo