Humane wetenschappen 5de jaar

derde graad - doorstroom

Helemaal je ding

Heb je een ruime algemene interesse en zit je graag in een sterk theoretische richting? Word je geboeid door actualiteit en de wereld om je heen? Dan is deze studierichting op je lijf geschreven!

Tijdens filosofie leer je nadenken over de mens en de wereld rondom ons, maar ook over het goede en het kwade. Ook cultuur is een thema waar je niet genoeg van krijgt. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je verdiept je in de vorm, inhoud, context en functie van kunstwerken vanuit een kunsthistorisch kader.

Je krijgt binnen een sterk wetenschappelijk kader inkijk in de complexe materie van het menselijk gedrag. Binnen de sociale en gedragswetenschappen leer je verbanden zien tussen de mensen en zijn gedrag in het licht van de hedendaagse samenleving. Ook de politiek en communicatie komen bod. Je analyseert wetenschappelijke theorieën om inzicht te krijgen in de werking van de samenleving.

Een degelijk pakket statistiek maakt deze algemeen vormende richting compleet.

De max, want…

je krijgt een uitgebreid pakket aan algemene vakken en maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.

Lessentabel

5e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Statistiek1
Kunstbeschouwing2
Uitgebreide filosofie2
Sociale en gedragswetenschappen4
Seminaries2
Project0
 
* Financieel economische vorming, studiekeuzebegeleiding, leren studeren ...

6e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde3
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Statistiek1
Kunstbeschouwing1
Uitgebreide filosofie2
Sociale en gedragswetenschappen5
Seminaries0
Project2

Jouw leerlijn

Derde graad

Humane wetenschappen

En verder?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Sociaal agogisch werk

Academische bachelor en master:

  • Psychologie
  • Pedagogische wetenschappen
  • Geschiedenis
  • Politieke en sociale wetenschappen
  • Rechten

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo