Campus-MAX-Verzorging

Gezondheidszorg 5de jaar

derde graad - doorstroom/arbeidsmarkt

Helemaal je ding

Heb je interesse in gezondheid en welzijn van volwassenen en ouderen? In deze richting bieden we je een stevig pakket aan algemene natuurwetenschappen en de fysiologie en anatomie van de mens. Daarnaast denk je ook na over ethische kwesties in de zorg. Je debatteert bijvoorbeeld over abortus, euthanasie… en je leert hier kritisch over nadenken. Omgaan met diversiteit in de zorg is eveneens een belangrijk onderdeel van je opleiding.

Omdat deze richting zowel theoretisch als praktisch georiënteerd is, krijg je ook een vorming tot verzorgende/zorgkundige in het werkveld. Dit houdt in dat je opgeleid wordt om zowel directe als indirecte zorg uit te voeren. Zo zal je als verzorgende ondersteuning leren bieden bij verzorgende taken zoals de dagelijkse verzorging of het nemen van een maaltijd. Daarbij leren we je ook om gepaste ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten te organiseren, passend bij de doelgroep. Huishoudelijke activiteiten zoals schoonmaken, boodschappen doen… vallen ook binnen je takenpakket. Als zorgkundige zal je bijvoorbeeld de gezondheidstoestand van de zorgvrager opvolgen en ondersteunen. Je loopt stage in verschillende settings, zoals woon- en zorgcentra, dagcentra, …

De max, want …

je krijgt een stevige, theoretische basis en de kans om je kennis toe te passen op je stageplaats. Hierdoor ben je na het 6de jaar goed voorbereid om verder te studeren studeren, maar kan je er ook voor kiezen om meteen aan de slag te gaan in het werkveld

Lessentabel

5e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Engels2
Frans2
Wiskunde2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Gezondheidszorg13
Seminaries2
Project0
 
** Financieel economische vorming, studiekeuzebegeleiding, leren studeren ...

6e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Engels2
Frans2
Wiskunde2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Gezondheidszorg13
Seminaries0
Project2

Jouw leerlijn

Derde graad

Gezondheidszorg

En verder?

Professionele bachelor:

  • Gezondheidszorg
  • Sociaal werk
  • Lager onderwijs

Arbeidsmarkt

  • Zorgkundige

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo