Economie – Wiskunde 6u 5de jaar

derde graad - doorstroom

Helemaal je ding

Heb je een ruime algemene interesse, maar ben je vooral gebeten door financiële, maatschappelijke en actuele thema’s? Ben je gefascineerd in de tabellen, curves, modellen en grafieken die vorm geven aan de economische realiteit?

Tijdens economie ontdek je hoe individuen, bedrijven en overheden van elkaar afhankelijk zijn en onze samenleving en welvaart beïnvloeden, hoe de financiële markten werken, wat globalisering, inflatie en duurzaamheid precies inhouden en hoe de arbeidsmarkt functioneert. Naast deze component algemene economie krijg je in deze studierichting ook een flinke dosis bedrijfswetenschappen waarin je leert hoe een bedrijf gemanaged wordt.

Hou je bovendien van analytisch en probleemoplossend denken? Vormen wiskundige vraagstukken voor jou eerder een uitdaging dan een obstakel? Met 6 uren wiskunde per week wordt een grondige theoretische fundering gelegd om mathematische, maar ook economische kwesties het hoofd te bieden. Vaardigheden zoals specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen hanteren en een kritische ingesteldheid behoren tot jouw kwaliteiten.

De max, want…

we schotelen je meteen een boeiend vraagstuk voor : Is economie nu een exacte of een sociale wetenschap?

Lessentabel

5e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Economie4
Wiskunde6
Informaticawetenschappen0
Esthetica1
Seminaries2
Project0
 
* Financieel economische vorming, studiekeuzebegeleiding, leren studeren ...

6e JAAR

Basisvorming
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
MAX+*1
 
Specifieke vorming
Economie4
Wiskunde6
Informaticawetenschappen1
Esthetica0
Seminaries0
Project2

Jouw leerlijn

Derde graad

Economie – wiskunde 6u

En verder?

Hoger onderwijs:
Professionele bachelor:

  • Onderwijs
  • Management
  • Bedrijfskunde

Academische bachelor en master:

  • Economische wetenschappen
  • Handelswetenschappen
  • Politieke en sociale wetenschappen
  • Rechten
  • Industriële wetenschappen en technologie
  • Wetenschappen

Waar heb je les?

Campus MAX College — Stationsstraat 125, 3980 Tessenderlo